Schrijvers uit Oost organiseert interviews met schrijvers uit (en in) Amsterdam Oost

Schrijvers uit Oost is een roadshow die de literaire rijkdom van het stadsdeel toont. In levendige live-interviews gaan schrijvers uit Oost in op hun werk, een speciaal voor het programma geschreven tekst en hun inspiratiebronnen. Uit de programma’s zijn al drie bundels voortgekomen, uitgegeven door Babel & Voss: Oost, Meer Oost en Door Oost.

Linnaeus Live is een spin-off programma van Schrijvers uit Oost: elke maand worden een of twee schrijvers geïnterviewd in OBA Linnaeus.

In samenwerking met andere partijen uit Oost werd bovendien een groot festival georganiseerd: Boeken door Oost.

Redactie: Maaike Bergstra en Teuntje Klinkenberg
Zakelijke leiding: Gerard Kogelman

Comments are closed.